Ny bestyrelse og suppleanter valgt Generalforsamlingen 21/3 2024

Fra venstre: Bent, Marlene, Lone, Elin, Dorte, Mette, Henrik, Kirsten, Bent-Ole, Sanne

Bestyrelse