Teaterture

Gå i teatret og få en god oplevelse sammen med nogle af foreningens medlemmer.

Sct. Hanserne køber hvert år et mindre antal billetter til udvalgte teaterforestillinger. Det er et lille teaterudvalg, som beslutter hvilke forestillinger, der skal købes billet til.

Foreningen udnytter, at vi kan få grupperabat, og billetterne videresælges til foreningens medlemmer, idet der også i videresalget gives et mindre tilskud fra foreningen, ligesom foreningen som regel er vært med en tår at drikke i pausen. Forestillingerne er som regel på et af Odenses teatre.

Billetter til kommende annonceres på mail og købes fra menupunktet billetsalg efter først til mølle princippet.

Du kan kun tilmelde dig til aktiviteter, hvis du har betalt kontingent!

Kontakt: