Madklub

Sct. Hans’erne har 5 madklubber, som alle har til huse på Sct. Hans Skole. Madklubberne er fordelt på 3 fredage og 2 hverdage i måneden og rummer både en mandehørmsklub og en gourmeklub.

Hver madklub har max. 20 medlemmer inkl. en koordinator, som står for kontakten til foreningen og skolen.

De enkelte madklubber står selv for planlægning af året. Typisk står to personer for den enkelte aften ift. evt. tema, menu, indkøb, overblik over kokkerierne i køkkenet og opdækning til spisning. Der lægges stor vægt på fællesskab, samvær og hygge. De fleste af klubberne har eksisteret i mange år.

Udgiften til mad deles mellem de deltagende medlemmer og afregnes pr. aften.

Ønsker du at være med i en af madklubberne, så forhør dig om evt. ledige pladser eller om at komme på venteliste hos Sct. Hans’erne.

Ønsker du selv at starte en madklub op, så forhør dig om mulighederne hos Sct. Hans’erne.

Du kan kun tilmelde dig til aktiviteter, hvis du har betalt kontingent!

Kontakt: