Vejledning til betaling

Vejledning til indbetaling via netbank
I din netbank vælges “Betal indbetalingskort” .
Vælg korttype +01

Giro nr. +01<  6996892 benyttes til kontingent og gymnastik indbetaling
Giro nr. +01<  11252044 benyttes til betaling af øvrige arrangementer.
Skriv i ‘Meddelelse til beløbsmodtager:’
Navn (den person der betales for)
Hvad der betales for
eks.
Kontingent og medlemsnavn
Gymnastik: Holdnr. deltagernavn
Teater natmad: Arrangement samt antal personer og deltagernavne
Kor deltagernavn
Skibhusløbet deltagernavne